Opening of  OPEN PRESS
Fosdick Nelson Gallery


Curated by: Xiaowen Chen

This exhibition features contemporary Chinese artists actively working in the field of printmaking. Participating artists include: Chen Haiyan, Chen Qi, Chi Peng, Fan Min, Huang Yian, Jiang Lu, Kang Jianfei, Kong Guoqiao, Li Fan, Li Yuzhi, Xiang Jing, Xu Bing, Yang Feng, Zhang Ye and Zhang Yifan